Församlingar

S:t Lars katolska församling
S:t Lars är den enda katolska församlingen i Uppsala. Jesuiterna har bedrivit själavård i Uppsala sedan början av 1900-talet, men församlingen upprättades formellt först 1975. 1985 byggdes den nuvarande kyrkan i centrala Uppsala och idag har församlingen drygt 2500 medlemmar. Liksom S:ta Eugenia utgör den ett mikrokosmos av olika nationer och kulturer. Mässor firas på svenska, kroatiska, polska, spanska och arabiska. Föredrag och kurser anordnas ofta i samarbete med Newmaninstitutet som ligger på andra sidan gatan.

S:ta Eugenia katolska församling
S:ta Eugenia är Sveriges äldsta och största katolska församling. Kyrkan ligger vid Kungsträdgården i centrala Stockholm, men församlingen omfattar innerstan samt de norra och västra förorterna. Den grundades 1837 och har sedan dess genomgått en rad förändringar både när det gäller läge, präster och medlemsantal. I dag har församlingen drygt  9 300 medlemmar från mer än sjuttio olika nationer. Mässor firas på svenska, engelska, gheez, polska och arabiska. Förutom det rent pastorala arbetet bedrivs en hel del kursverksamhet i samarbete med Newmaninstitutet.

Jesuiterna i Uppsala är också verksamma i Enköping i Sankt Ilians katolska kyrka.