Varför blev påven Franciskus jesuit?

Påven Franciskus (Jorge Mario Bergoglios) motivering att bli jesuit

” – Varför valde du att bli jesuitpater?

– Faktum är att jag inte var helt klar över vart jag skulle ta vägen. Det som var klart, var min kallelse till ordenslivet. Till sist, efter att ha tillbringat en tid i prästseminariet i ärkestiftet Buenos Aires, inträdde jag i Jesu sällskap. Dess ställning som Kyrkans förtrupp – för att nu tala i militära termer – utvecklad med lydnad och disciplin, tilltalade mig. Dess inriktning på missionsuppdrag tilltalade mig också. Med tiden fick jag lust att bli missionär i Japan, där jesuiterna sedan länge utfört ett mycket viktigt arbete. Men på grund av allvarliga hälsoproblem, som jag har haft sedan min ungdom, fick jag inte tillstånd. Några här [i Argentina] skulle ha sluppit mig [se habrían ”salvado” de mí ] om man hade sänt mig dit [till Japan]… eller hur? (skratt)”

(Sergio Rubín y Francesca Ambrogetti, El jesuita: Conversaciones con el cardenal Jorge Bergoglio, sj., Vergara, 2010, s. 46–47. Översättning från spanskan, av ovanstående avsnitt ur boken, gjord av jesuitpater Fredrik Heiding.)